قوانین سرویس دهی

  قوانین و مقررات و شرایط سرویس دهیپارس شبکه آذرخش   قوانینپارس شبکه آذرخش تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائهپارس شبکه آذرخش بوده و ... بیشتر »

25th Aug 2020